Årets Bild 2020 Påsikt

Tack för förtroendet att få bedöma era bilder. Det är alltid intressant att få ta del av andras bilder. Juryn består av fyra medlemmar i Skillingaryds Fotoklubb nämligen Lena Landin, Egert Fransson, Kjell Karlsson och Christer Robsahm. I dessa Coronatider har vi fått lägga upp juryarbetet litet annorlunda än eljest. Vi har gjort så att bilderna har avfotograferats och sedan har varje jurymedlem fått dem i digital form. Därefter har vi låtit väskan med originalbilderna cirkulera mellan jurymedlemmarna. Var och en har sedan sammanställt en rangordning med kommentarer som delgivits övriga jurymedlemmar via mail. Slutligen har tre jurymedlemmar träffats på ett Coronasäkert sätt och bestämt den definitiva ordningen vilken den fjärde medlemmen instämt i. Först några reflexioner om det här med bildtitel. Skall bildtiteln beaktas när man bedömer bilden? I många fall saknar bildtiteln betydelse för bedömningen av bildens innehåll. I en del fall kan dock bildens titel tillföra något som kanske inte är uppenbart vid första påseendet. Hur som helst kan man inte undgå att ta del av bildtiteln. Huruvida detta har haft betydelse för de olika jurymedlemmarnas bedömning i det här fallet är oklart.
Starta bildspel
Blått/blott vindkraft i Öresund - Nils Holmén - 100
Kanske litet för övervägande blått. Blott vindkraftverken har någorlunda skärpa. Fin komposition med få bildelement ger ett ”kraftfullt” intryck.
Efter storm - Maggie Rolfson - 130
Många istappar, men alldeles för många så det bli rörigt och något för blått ljus.
En regnig dag - Jenny Persson - 056
Ett alldagligt motiv som får en ny dimension genom att det fotograferats genom en regnig fönsterruta, läckert.
Högt över vattnet - Nils Holmén - 100
Endast två färger, blått och brunt, som huvudfärger som sedan bryts av den röda skärmen som drar till sig ögat. Bilden skulle gärna beskäras, speciellt i…
Ljus i skogen - Maggie Rolfson - 130
Fin sensommarkänsla med vissnade gulbruna bräken. Något för hårt ljus som gör stammarna helt svarta. Viss upplättning bör göras samtidigt som kontrasten kan…
Tomt i coronatider - Nils Holmén - 100
Stämningsfull bild men något oskarp.
Vad förmår väl en snigel mot en pansarvagn? - Jenny Persson - 056
Vi förstår innebörden av titeln men vi förstår tyvärr inte vad titeln har att göra med bilden eller vad fotografen vill förmedla med bilden.
Vattnets väg eller vår på Pusta kulle - Marianne Johansson - 273
Här tycker vi att färgen inte ser riktigt naturlig ut. Vi har också litet svårt att fångas av motivet.
12. Luftballong - Arne Erlandsson - 328
En bild med fina linjer och fin färg. En enig jury har känslan av att bilden möjligen kan vara uppochnervänd.
11. Min älskade lindallé - Maggie Rolfson - 130
En bild med härliga höstfärger, fint ljus och djup. Huset i högerkanten tillför enligt vår mening inte något till bilden varför vi vill föreslå en beskärning.