4. Bron - Jenny Persson - 056

Broar är ofta ett intressant motiv. Här anser vi dock att de abstrakta utsnitten inte tillvaratar brons möjlighet till linjespel. En i juryn anser att bild nr1 och bild nr 2 borde byta plats för att på så sätt få en bättre balans i kollektionen.
Starta bildspel