Årets Kollektion 2020 Påsikt

Tack för förtroendet att få bedöma era bilder. Det är alltid intressant att få ta del av andras bilder. Juryn består av fyra medlemmar i Skillingaryds Fotoklubb nämligen Lena Landin, Egert Fransson, Kjell Karlsson och Christer Robsahm. I dessa Coronatider har vi fått lägga upp juryarbetet litet annorlunda än eljest. Vi har gjort så att bilderna har avfotograferats och sedan har varje jurymedlem fått dem i digital form. Därefter har vi låtit väskan med originalbilderna cirkulera mellan jurymedlemmarna. Var och en har sedan sammanställt en rangordning med kommentarer som delgivits övriga jurymedlemmar via mail. Slutligen har tre jurymedlemmar träffats på ett Coronasäkert sätt och bestämt den definitiva ordningen vilken den fjärde medlemmen instämt i. Först några reflexioner om det här med bildtitel. Skall bildtiteln beaktas när man bedömer bilden? I många fall saknar bildtiteln betydelse för bedömningen av bildens innehåll. I en del fall kan dock bildens titel tillföra något som kanske inte är uppenbart vid första påseendet. Hur som helst kan man inte undgå att ta del av bildtiteln. Huruvida detta har haft betydelse för de olika jurymedlemmarnas bedömning i det här fallet är oklart.
Starta bildspel

6. Vänner på en bänk - Nils Holmén - 100

Den här kollektionen håller inte riktigt ihop. Två av bilderna är tämligen lika medan en tredje bild faller utanför temat för kollektionen.

3 Bilder

5. Färja/färga i Venedig - Nils Homén - 100

Kollektionen visar ett intressant motiv som hade kunnat utvecklas mer. Den första bilden är något för mörk och skulle dessutom vinna på om fotografen fått med…

3 Bilder

4. Bron - Jenny Persson - 056

Broar är ofta ett intressant motiv. Här anser vi dock att de abstrakta utsnitten inte tillvaratar brons möjlighet till linjespel. En i juryn anser att bild nr1…

3 Bilder

3. Mormor och jag en coronadag - Jenny Persson - 056

En kollektion som förmedlar en berättelse. Ett tidsdokument som skildrar dagens bistra förhållanden men med fin gemenskap mellan generationerna. Bilderna var…

3 Bilder

2. Promenad i dimma - Maggie Rolfson - 130

En vacker kollektion med skogsbilder. Fin och vemodig höstkänsla i dimma. Man riktigt hör hur regndropparna slår mot paraplyet och känner det fuktiga vädret.…

3 Bilder

1. Sista dansen - Monica Larsson - 258

Det här är en vacker kollektion som håller ihop fint och som beskriver en blommas olika stadier. Bild nr 2 tycker vi är finast. Någon jurymedlem anser att…

3 Bilder